ProBee Plus

 35,00 77,00

Temizle

Açıklama

ProBee Plus

ProBee Plus Nedir? Nasıl kullanılır? Varroa mücadelesinde aromatik bitkilerin önemi nedir?

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin hidrolat ve yağlarından üretilmiştir. Balda kalıntı bırakmaz, bal sezonu boyunca kullanılır.
 • Kimyasal ve sentetik madde içermez. Yan etki yapmaz.
 • ProBee Plus arılarınızın performansını arttırır, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
 • Arılarınızı hastalıklara karşı korur. Arı ölümlerini engeller. Zehirlenmelere karşı arılarınızı güçlendirerek ölümleri azaltır.
 • ProBee Plus arılarınızı sakinleştirir. Yağmacılığı azaltır.
 • Kovan kapağını açarak çıta aralarına püskürtülerek uygulanır.
 • Kovan içindeki çıtalar aralanarak püskürtülen çözeltinin arılara temas etmesi sağlanır. ProBee Plus uygulama yapıldıktan sonra birkaç saat içinde ilk etkileri görmeye başlarsınız. Birer hafta arayla yapacağınız üç uygulamadan sonra arınızın hastalıklara karşı korunduğunu, iç ve dış etmenlere meydan okuduğunu göreceksiniz.
 • 250 ml ProBee Plus ile 600 çıtaya uygulama yaparsınız. ProBee Plus sizin ve arılarınızın sağlığını korur, uygulama esnasında kötü etkilere neden olmaz. Sürekli kullanımda ani ısı değişimlerinden arılarınızın etkilenmesini önler. Arılarınızı kuvvetlendirdiği için her sezon karşılaştığınız hastalıklarla karşılaşmaz gereksiz masraflardan kurtulursunuz. Ana arının yumurtlama performansını arttırarak koloni sayısını arttırır. Yalnızca kovan masrafı yaparak koloni sayısını arttırabilirsiniz. Sezon başında var olan arı sayınızı uygun nektar akımında iki veya üç katına çıkararak ProBee Plus′e yaptığınız masrafı amorti eder.
 • ProBee Plus kullandığınızda arınızın rengi daha parlak ve canlı olacaktır. ProBee Plus Bal, Polen, Propolis, Arı sütü üretiminde organik üretim yapmanızı teşvik eder.
 •  Bal akımında kalıntı riski yaşamadan uygulama yapabilirsiniz. Arılarınızın performansına inanamayacaksınız. Arılarınız hiç görmediğiniz kadar randımanlı çalışacak ve sağlıklı olacak. Kara kovan balında üretimi ve karlılığınızı arttırır. Kanatsız arıyla karşılaşmazsınız.

ProBee PlusKullanımı:

1-Şuruba Katılarak Uygulama:

 • Hazırladığınız şurubun içine her 1 lt. Şuruba 5 ml.e katmanız yeterli olacaktır. Eğer 10 lt. Şurup hazırladıysanız 50 ml.e ProBee Plus katmanız yeterlidir. 50 lt. Şuruba 250 ml. e 100 lt. şuruba 500 ml.e ProBee Plus katılarak arılara şurubun içinde karışımla verilebilir. Bu uygulama hazırladığınız şurubun miktarına göre ProBee Plus katılabilir.
 • Bölgelere göre şurup verme ölçüleri değişebilmektedir. Şurup verme zamanları bölgelere göre değişkenlik gösterse de bal sağım zamanından sonraki aylarda kışa girerken Ekim ve Kasım aylarında şuruba katacağınız ProBee Plus Ana arınızdaki yumurta atışını en üst seviyeye çıkararak günde 2200 yumurta atımı bilimsel raporlarda tespit edilmiştir.Bu aylarda uygulayacağınız şurupla ProBee Plus bitkisel solüsyon takviyesi bahara çıkacak olan arılarınızda performans açısından güçlü ve hastalıksız arı kolonilerine sahip olmanızı sağlayacaktır.
 • Şurup ile verme dönemleri Ekim, Kasım aylarından sonra Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına kadar vereceğiniz 1 lt. şuruba 5 ml.e ProBee Plus bitkisel solüsyondan takviye ederek kullanmalısınız

2-Kek’e Katılarak Uygulama:

 • Hazırladığınız Kek’in içine her 1 kg. Kek’e 10 ml.e katmanız yeterli olacaktır. Eğer 10 kg. Kek hazırladıysanız 100 ml.e ProBee Plus katmanız yeterlidir. 50 kg. Kek’e500 ml.e ProBee Plus katılarak arılara Kek’in içinde karışımla verilebilir. Bu uygulama hazırladığınız Kek’in miktarına göre Probee41 katılabilir

3-Püskürtme İle Uygulama:

 • Kovan İçindeki Arıların Çıta aralarına Püskürtülerek Arıların Üzerine Gelecek Şekilde Uygulanır ( EN ÖNEMLİ UYGULAMA ŞEKLİDİR ):
 • Probee41 hazırlama şekli bu uygulama sisteminde değişiktir. Önce uygulama yapılacak karışım hazırlanır, karışımın hazırlanması 1 ölçü Probee41 3 ölçü su şeklinde hazırlanır. 1 lt. Karışım hazırlamak için 250 ml.e ProBee Plus 750 ml.e su ile karıştırılarak 1 lt. Probee41 Solüsyon karışımı hazırlanmış olur ve kovan kapağı açılarak arıların üzerlerine gelecek şekilde püskürtme yapılarak uygulanır.
 • Püskürtme dönemleri arılarınızın güç ve performanslarını arttırmak ve Ana arının yumurta atma seviyesini günlük 2200 yumurta atması amacı ile ve hastalıklara karşı direnç oluşturmaları için Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül, Ekim aylarında bal akım zamanı dahi güvenle kullanabileceğiniz bitkisel karışım olduğundan toksik madde içermediği için kalıntı riski bulunmamaktadır.
 • Özellikle Temmuz ortaları ve Ağustos ayı içerisinde Ana arının yumurta atma seviyesini % 75 seviyelerinde tutarak günlük 1600-1800 adet yumurta attığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birçok arıcımızın Eylül 15 zamanlarında geçmişte ana arının 500 yumurta attığından dolayı bu sürede kolonide ciddi düşüşlerin önüne geçilerek koloninin güçlülüğü sağlanmış ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
 • Aynı şekilde Çam Balının sağımından sonra koloninin güçlü arı popülasyonuna sahip olabilmesi için ve ana arının günlük 2200 yumurta atmasını sağlamak için ProBee Plus bitkisel solüsyon uygulanması arılarınızın performanslarını arttırarak hastalıksız ve güçlü bir şekilde kışlatmaya girerek bahara yine güçlü ve tarlacı bir popülasyonla çıkmalarını sağlayacaktır.

VARROA MÜCADELESİNDE AROMATİK BİTKİLERİN ÖNEMİ:

 •  Varroa ile savaşımda ve onun kontrol altına alınmasında çeşitli kimyasal maddelerin kullanılması günümüze kadar daha ağırlık kazanmış olmasına karşın (Koeniger ve Fuchs,1988; Slabezki ve ark, 1991); son yıllarda kullanılan fluvalinate, flumetrin, amitraz ve coumaphos gibi kimyasallara karşı varroa parazitinin bağışıklık kazanması, bal ve balmumunda kalıntı bırakması, kapalı yavru gözlerindeki varroalara etkili olmaması nedeniyle (Spreafico ve ark, 2000), bu zararlının kontrolünde alternatif yöntemler üzerinde, özellikle çeşitli organik asitler ve aromatik bitkilerin kullanımı yaygınlık göstermiştir (Hart ve Nabors, 2000).
 • Sistemik etkili bir ilaç olan Perizin® (coumaphos) birçok ülkede arıcılar tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda coumaphos etkili maddesinin besin paylaşımı ile 12 saat içerisinde diğer arıların hemolenfine geçtiği ve yüksek dozlarının arı ölümüne neden olduğu; %24’nün arıların sindirim sistemine ulaştığı, %76’sının arılara ulaşamadığı ve petekler üzerinde kaldığı ve balmumunda kalıntı bıraktığı; balmumu içerisinde biriken coumaphos kalıntısı nedeni ile varroaların zaman içerisinde bu aktif maddeye karşı dayanıklılık geliştirerek etkinliğini azalttığı belirtilmektedir (Van Buren ve ark., 1992).
 • Varroaya karşı son yıllarda kullanılan entegre kontrol yöntemleri, sentetik pyretroidlerin kullanımını azaltmakta ve çeşitli genetik, biyolojik, ve bitkisel kaynaklı ürünlerin kullanımını gündeme getirmektedir. Özellikle organik tarım anlayışının her geçen gün yaygınlık kazandığı günümüzde tarım ürünlerinin dış pazarda karşılaştığı çeşitli sorunlar göz önüne alındığında arıcılık sektöründe yapılan yanlış uygulamaların da bu aşamada etkisinin olduğu görülmektedir.
 • Varroa’ya karşı bitkisel, organik asit ve biyoteknik uygulamaların, kimyasal uygulama ile etkinliğinin karşılaştırılması amacına yönelik çalışmaların sonucunda varroa ile savaşımda ülke arıcılarına önerilebilecek ve kimyasal uygulamalara alternatif olabilecek aromatik bitkilerden çıkartılan uçucu yağ asitlerinin etki düzeyleri varroa mücadelesinde ön plana çıkmaktadır.

 BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI:

 • Toksikolojik herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
 • Arılarda hareketlilik arttı.
 • Arılarda kovan açılışında uygulama anında strese bağlı herhangi bir saldırganlık gözlenmedi. Sakin bir hareketlilik gözlendi.
 • Arılar üzerinde bulunan Varroa’ların kovan dip tahtası ve çekmecelere düştüğü gözlendi.
 • Arıcıların uygulama esnasında kendilerine zarar verebilecek herhangi bir koruyucu gaz maskesine ihtiyaç duymadığı, uygulamanın kolay ve pratik yapılabildiği gözlendi.
 • Uygulama esnasında arıların diğer kimyasal ve bitkisel mücadele yöntemlerinde olduğu gibi kovan terk etme, kısmi felç, kraliçe üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olmadığı gözlendi. Bilakis düşük ısılarda bile (+10 C) arıların tedirgin olmadığı gözlendi. +10 derecenin altındaki uygulamalar arı giriş deliklerinden içeriye püskürtme olarak uygulandı.
 • Bitkisel çözeltinin yapısında bulunan hidrolatlar, eterik yağ asitleri karışımının arı metabolizmasında doğal tepkimeleri hızlandırdığı buradan hareketle hızlı bir temizleme dürtüsünün oluştuğu gözlendi.
 • Gıda güvenliği açısından herhangi bir kalıntı söz konusu olmadığı gibi gerektiğinde sık sık kullanımında dahi herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
 • Peteklerde nem etkisinden oluşan çürüklüğün kalmadığı gözlendi.
 • Kimyasallardan kaynaklanan kovan içindeki kötü kokunun kalmadığı gözlendi.
 • PROBEE 41’in en belirgin özelliği olan Ana Arıda ki güç ve performansının en üst seviyede seyretmesi ve yavru popülasyonunun ciddi bir şekilde artışı gözlemlendi. ( Günlük yumurta atışı 2200 adet. )
 • Bununla birlikte, deneme boyunca arılarda hastalık görülmemesi, uygulanan  ekstrak ve yağ karışımının faydası olarak tespit edilmiştir.

Ek bilgi

Ağırlık Yok